II Okręg - Jasło cz. II

 

 


Jabłonica cmentarz numer 28

Lokalizacja: drogą Jabłonica-Lisów cmentarz po prawej 400 metrów od skrzyżowania w Jabłonicy

Pochowani: 40 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 55 armii Niemieckiej oraz 74 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.783117,21.339048

   
2012 2012 2012    

Siepietnica-Bugaj cmentarz numer 29

Lokalizacja: około 1700 m od przystanku kolejowego Siepietnica, drogą w stronę Szerzyn, cmentarz 100 m po lewej stronie od tablicy informacyjnej

Pochowani: 24 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 58 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.7639,21.284792

 
2008 2008  

Święcany cmentarz numer 30

Lokalizacja: około 250 m na płn-zach od centrum Święcan

Pochowani: 272 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 1 armii Niemieckiej oraz 194 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.776117,21.269465

2008 2008 2008

Szerzyny cmentarz numer 31

Lokalizacja: około 1600 m od kościoła drogą na Jasło, cmentarz po prawej 200 m od słupa informacyjnego

Pochowani: 26 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 2 armii Niemieckiej oraz 89 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.79903,21.255561

 
2008 2008  

Szerzyny cmentarz numer 32

Lokalizacja: około 1300 m od centrum Szerzyn w kierunku na Swoszową, cmentarz po lewej stronie przy drodze

Pochowani: 17 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 117 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.815772,21.233953

 
2008 2008  

Swoszowa cmentarz numer 33

Lokalizacja: po lewej stronie szosy do Szerzyn, około 850 m od centrum miejscowości

Pochowani: 83 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 1 armii Niemieckiej oraz 85 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.830315,21.216862

2008 2008 2008

Ołpiny cmentarz numer 34

Lokalizacja: od centrum Ołpin około 1300 m na południe

Pochowani: 127 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 84 armii Niemieckiej oraz 366 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.79653,21.207839

2008 2008 2008

Ołpiny cmentarz numer 35

Lokalizacja: na terenie nieistniejącego cmentarza żydowskiego, 600 m na południe od obiektu nr 34

Pochowani: 2 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 4 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.792652,21.208395


Podzamcze cmentarz numer 36

Lokalizacja: dostęp utrudniony, cmentarz niewidoczny całkowicie ukryty w lesie

Pochowani: 1 żołnierz armii Austro-Węgierskiej, 108 armii Niemieckiej, 73 armii Rosyjskiej oraz 4 o nieustalonej przynależności armijnej (dane wspólne z cmentarzem nr 37)

Współrzędne : 49.779681,21.434835

   
2012 2012 2012    

Krajowice cmentarz numer 37

Lokalizacja: na prywatnym terenie, przejście przez wybieg danieli

Pochowani: w marcu 1931 po ekshumacji przeniesieni na cmentarz nr 36, pierwotnie miejsce spoczynku znaleźli na tym cmentarzu 1 żołnierz armii Austro-Węgierskiej, 35 armii Niemieckiej oraz 32 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.776016,21.416982

     
2012 2012      

Kołaczyce cmentarz numer 38

Lokalizacja: około 400 metrów na zachód od szosy Pilzno- Jasło

Pochowani: 2 żołnierzy armii Niemieckiej oraz 39 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.794072,21.427876

   
2004    

Kołaczyce cmentarz numer 39

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu parafialnym

Pochowani: 6 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 16 armii Niemieckiej oraz 14 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.810774,21.439528

   
2004    

Bieździedza cmentarz numer 40

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu parafialnym

Pochowani: 1 żołnierz armii Austro-Węgierskiej, 38 armii Niemieckiej, 29 armii Rosyjskiej oraz 2 o nieustalonej tożsamości armijnej

Współrzędne : 49.805574,21.474472

   
2004    

Bieździadka cmentarz numer 41

Lokalizacja: po północnej stronie drogi Kołaczyce - Lubla

Pochowani: 21 żołnierzy armii Niemieckiej oraz 5 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.803151,21.495759

   
2004    

Sieklówka cmentarz numer 42

Lokalizacja: przy cmentarzu parafialnym

Pochowani: 19 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 2 armii Niemieckiej oraz 13 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.799972,21.542783

   
2004    

Spis alfabetyczny

Powrót do strony głównej