Regulamin

 

 

REGULAMIN
Odznaki "Szlakami Cmentarzy
Wojskowych I Wojny Światowej"


§1

Odznaka turystyczna PTTK "Szlakami Cmentarzy
Wojskowych I Wojny Światowej " zostala ustanowiona
przez ZO PTTK Ziemi Tarnowskiej
w Tarnowie.
Celem zdobywania odznaki jest:
- rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania
historią Palski XX wieku.
- zapoznanie uczestników z Cmentarzami Wojskowymi
I Wojny Światowej na terenie bylej Galicji Zach.
- propagowanie czynu legionowego
- zachęcanie szerokich kręgów dzieci, młodzieży
i doroslych do uprawiania turystyki pieszej
nizinnej, górskiej i rowerowej.

§2

Odznaka "Szlakami Cmentarzy Wojskowych
I Wojny Światowej"

jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze
dla wszystkich stopni: jest odznakq metalową.
Stopnie różnią się kolorem emalii obwódki odznaki.
Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni.
W jednym roku można zdobyć jeden stopień.

§3

O uzyskanie odznaki "Szlakami Cmentarzy
Wojskowych I Wojny Światowej" może ubiegać
się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił
warunki wymagane ninejszym Regulaminem.

§4


Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych
I Wojny Światowej" można uzyskać przez
odbycie pieszo lub rowerem pewnej ilości
wycieczek w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia każdego roku.

§5


Odznaka "Szlakami Cmentarzy Wojskowych
I Wojny Światawej" może być zweryfikowana pod
następującymi warunkami:
ubiegający się o jej zweryfikowanie musi
wypełnić oddzielną książeczkę Szlakami
Cmentarzy Wojskawych I Wojny Światowej
(GOT, KOT lub OTP) i uzyskać w niej
potwierdzenie wycieczek przez:
przewodnika, przewodnika turystyki kwalifikowanej,
nauczyciela, instruktora harcerskiego,
lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej
nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki.
W razie braku możliwości potwierdzenia pobytu
na Cmentarzu należy udokumentować pobyt:
szkicem, fotografią lub opisem.

§6

Odznakę brązową "Szlakami Cmentarzy
Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten,
kto w ciągu jednego roku:

- zwiedził 15 cmentarzy.
Odznakę zieloną "Szlakami Cmentarzy
Wojskowych I Wojny Światawej" uzyskuje ten,
kto w ciągu nie dluższym niż dwa lata:

- zwiedził 30 cmentarzy.
Odznakę srebrną "Szlakami Cmentarzy
Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten,
kto w ciągu nie dłuższym niż trzy lata:

- zwiedził 45 cmentarzy.

§7

Zwiedzanie tych samych cmentarzy, może być
zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.
Nadwyżkę zwiedzonych cmentarzy do danego
stopnia można zaliczyć do następnego stopnia nie
więcej niż 1/3.

§8

Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych
I Wojny Światowej " można zdobywać równocześnie
z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

§9

Książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT
lub OTP wypełnione weryfikują Komisje Oddzialu
PTTK Ziemi Tarnowskiej za pośrednictwem
Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikawanej.

§10

Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych
I Wojny Światowej " zdobywać można na
terenach bylej Galicji Zachodniej.

§11

Interpretacja wymagań n/Regulaminu należy
do ZO PTTK.
Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskawych
I Wojny Światowej " można nabyć tylko
w biurze PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej
ul. Żydowska 20
na podstawie zweryfikowanej
książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT
lub OPT.

LITERATURA:
l. Roman Frodyma "Galicyjskie Cmentarze Wojenne"
tom I, II, III, wyd. "Rewasz " w Pruszkowie.
2. Jerzy J.P. Drogomir "Polegli w Galicji Zach 1914-I915"
wyd Muzeum Okręgowe w TarnowieZarząd Oddziału PTTK
Ziemi Tarnowskiej


Do góry

Powrót do strony głównej