VI Okręg - Tarnów cz. IV

 

 


Janowice cmentarz numer 190

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu parafialnym

Pochowani: 114 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 16 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.892329, 20.861272

   
2004 2004    

Lubcza cmentarz numer 191

Lokalizacja: na skraju lasu, po północnej stronie drogi do Lubczy i Dąbrówki Szczepanowskiej

Pochowani: 93 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 111 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.909392, 20.899306

   
2004 2004    

Lubcza cmentarz numer 192

Lokalizacja: na skraju lasu, po północnej stronie drogi z Lubinki do Janowic

Pochowani: 457 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 218 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.909747, 20.891844

   
2004 2004    

Dąbrówka Szczepanowska cmentarz numer 193

Lokalizacja: na południowym krańcu wsi, na wzgórzu

Pochowani: 359 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 235 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : kwatera żołnierzy armii Rosyjskiej 49.920110, 20.873691

Współrzędne : kwatera żołnierzy armii Austro-Węgierskiej 49.920383, 20.871966

2004 2004 2004 2004 2004

Szczepanowice cmentarz numer 194

Lokalizacja: po wschodniej stronie drogi do Janowic 200 m od skrzyżowania z drogą na Pleśną

Pochowani: 22 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 22 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.927803, 20.910488

   
2004 2004    

Szczepanowice cmentarz numer 195

Lokalizacja: po lewej stronie drogi do Janowic

Pochowani: 28 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 31 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.943510, 20.916091

     
2003      

Rzuchowa cmentarz numer 196

Lokalizacja: na wzgórzu po lewej stronie szosy z Tarnowa

Pochowani: 34 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 52 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.958501, 20.943621

   
2002 2002    

Szczepanowice cmentarz numer 197

Lokalizacja: na terenie starego cmentarza

Pochowani: 14 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 18 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.946546, 20.889733

     
2003      

Błonie cmentarz numer 198

Lokalizacja: po lewej stronie drogi do Szczepanowic

Pochowani: 208 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 104 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.958259, 20.902541

     
2003      

Zbylitowska Góra cmentarz numer 199

Lokalizacja: przy wylocie głównej drogi na Kraków w miejscu gdzie styka się z obwodnicą

Pochowani: 104 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.989695, 20.930343

   
2001 2001    

Tarnów-Chyszów cmentarz numer 200

Lokalizacja: przy linii kolejowej do Szczucina, 150 m od zbiegu ulic Mościckiego i Szujskiego

Pochowani: 535 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 47 armii Niemieckiej, 760 armii Rosyjskiej oraz 16 innych armii

Współrzędne : 50.016586, 20.960782

   
2001 2001    

Tarnów cmentarz numer 201

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu żydowskim przy ulicy Słonecznej

Pochowani: 45 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 9 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 50.018636, 20.994904

     
2005      

Tarnów cmentarz numer 202

Lokalizacja: cmentarz garnizonowy u zbiegu ulic Szpitalnej oraz M.B. Fatimskiej

Pochowani: 680 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 796 żołnierzy armii Rosyjskiej oraz 9 żołnierzy armii Niemieckiej

Współrzędne : 50.025491, 20.996917

   
2013 2013    

Tarnów-Krzyż cmentarz numer 203

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu komunalnym, w północnej dzielnicy Tarnowa

Pochowani: 35 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 50.035060, 20.993610

   
2002 2013    

Wola Rzędzińska cmentarz numer 204

Lokalizacja: przed cmentarzem parafialnym obok kościoła

Pochowani: 7 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 84 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 50.037068, 21.062390

   
2001 2001    

Wałki cmentarz numer 205

Lokalizacja: w centrum wsi obok kościoła, za boiskiem

Pochowani: 31 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 12 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 50.054390, 21.140601

   
2001 2001    

Pogórska Wola cmentarz numer 206

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu parafialnym

Pochowani: 29 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 16 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 50.020700, 21.166213

 
2001 2001 2001  

Spis alfabetyczny

Powrót do strony głównej