I Okręg - Żmigród cz. II

 

 


Regetów Wyżny cmentarz numer 48

Lokalizacja: dojście czarnym szlakiem z Regetowa od repliki betonowego oznaczenia drogi do cmentarza

Pochowani: 74 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 136 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.452001,21.224027

 
2007 2007 2007  

Blechnarka cmentarz numer 49

Lokalizacja: dojście czarnym szlakiem z Blechnarki około 1,5 km

Pochowani: 103 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, oraz 196 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.425435,21.21922

 

2007

2007

2007

 

 

Wysowa cmentarz numer 50

Lokalizacja: dojście żółtym z Wysowej około 1,8 km, następnie w lewo czarnym szlakiem 1,2 km

Pochowani: 10 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 50 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.428393,21.202826

 

2007

2007

2007

 

 

Rotunda cmentarz numer 51

Lokalizacja: czerwonym szlakiem z Regietowa

Pochowani: 42 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 12 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.47465,21.235442

2007 2007 2007 2007

Zdynia cmentarz numer 52

Lokalizacja: kwatera na cmentarzu lokalnym

Pochowani: 29 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 17 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.481676,21.279817

 
2007 2007 2007  

Czarne cmentarz numer 53

Lokalizacja: przy drodze do Krzywej obok dawnego cmentarza przycerkiewnego

Pochowani: 62 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 315  armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.4813,21.362716

 
2007 2007 2007  

Krzywa cmentarz numer 54

Lokalizacja: nieopodal cerkwi

Pochowani: 60 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.515179,21.312261

     

2007

     

Gładyszów cmentarz numer 55

Lokalizacja: po lewej stronie drogi z Gładyszowa na Przełęcz małastowską, około 200 metrów od szosy

Pochowani: 12 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 92 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.525598,21.246943

 

2007

2007

2007

 

Smerekowiec cmentarz numer 56

Lokalizacja: obok cmentarza parafialnego

Pochowani: 22 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 1 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.507565,21.238877

2007 2007 2007 2007

Uście Gorlickie cmentarz numer 57

Lokalizacja: obok cmentarza parafialnego

Pochowani: 46 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 13 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.524723,21.135498

 
2007 2007 2007  

Przysłup (Magura Małastowska) cmentarz numer 58

Lokalizacja: dojście czarnym szlakiem od skrzyżowania zielonego i niebieskiego szlaku na Magurze Małastowskiej

Pochowani: 60 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 76 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.552835,21.219306

2007 2007 2007 2007

Przysłup cmentarz numer 59

Lokalizacja: dojście czarnym szlakiem od skrzyżowania zielonego i niebieskiego szlaku na Magurze Małastowskiej

Pochowani: 60 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 20 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.546542,21.218705

 
2007 2007 2007  

Przełęcz Małastowska cmentarz numer 60

Lokalizacja: około 100 metrów od szosy przy niebieskim szlaku na Banicę

Pochowani: 174 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej

Współrzędne : 49.544147,21.243424

 
2007 2007 2007  

Wirchne cmentarz numer 61

Lokalizacja: 800 m od drogi w kierunku płd-wsch

Pochowani: 194 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 5 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.51986,21.280246

   

2007

2007

   

Banica cmentarz numer 62

Lokalizacja: nieopodal schroniska studenckiego

Pochowani: 12 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 40 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.529554,21.310287

   

2007

2007

   

Spis alfabetyczny

Powrót do strony głównej