I Okręg - Żmigród cz. I

 

Na terenie tego Okręgu Cmentarnego wybudowano 31cmentarzy. Komendantami tego okręgu byli:
- Ldst. Oberleutnant Wilhelm Windholz (05 IV 1916 - 12 III 1917)

- Hauptmann i.d.E. Ignaz Faigl (12 III 1917 - 20 VIII 1917)
- Ldst. Oberleutnant Wilhelm Windholz (20 VIII 1917 - 30 XI 1917)
Kierownikiem artystycznym był słowacki architekt Dušan Jurkovič.

 


Ożenna cmentarz numer 1

Lokalizacja: od zabudowań byłego PGR-u na południowy-zachód wzdłuż potoku, cmentarze 1 i 2 po około 1 km

Pochowani: 150 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.41974,21.456971

 
2007 2007  

Ożenna cmentarz numer 2

Lokalizacja: od zabudowań byłego PGR-u na południowy-zachód wzdłuż potoku, cmentarze 1 i 2 po około 1 km

Pochowani: 130 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.419907,21.456456

 
2007 2007  

Ożenna cmentarz numer 3

Lokalizacja: z Ożennej w kierunku wschodnim niebieskim szlakiem, za budynkami byłego PGR-u

Pochowani: 67 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 356 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.426942,21.464953

 
2007 2007  

Grab cmentarz numer 4

Lokalizacja: z centrum miejscowości niebieskim szlakiem w stronę granicy, po lewej stronie kapliczka na prawo cmentarz po około 250 m

Pochowani: 14 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 1 armii Rosyjskiej oraz 126 o nieustalonej przynależności armijnej

Współrzędne : 49.427277,21.444268

2007 2007 2007

Grab cmentarz numer 5

Lokalizacja: nieopodal przystanku Grab-Szkoła, dojście przez teren gospodarstwa

Pochowani: 226 żołnierzy armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.439445,21.439033

 
2007 2007  

Krempna cmentarz numer 6

Lokalizacja: 600 m na płd-zach od skrzyżowania dróg w centrum miejscowości

Pochowani: 53 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 33 armii Rosyjskiej, oraz 34 o nieustalonej przynależności armijnej

Współrzędne : 49.510108,21.49302

2007 2007 2007 2007

Desznica cmentarz numer 7

Lokalizacja: na skarpie nieopodal kościoła, dawniejszej cerkwi

Pochowani: 7 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 2 armii Niemieckiej oraz 62 o nieustalonej przynależności armijnej

Współrzędne : 49.553781,21.487355

2007

2007

2007


Nowy Żmigród cmentarz numer 8

Lokalizacja: obok cmentarza parafialnego

Pochowani: 58 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 7 armii Niemieckiej, 149 żołnierzy armii Rosyjskiej oraz 2 o nieustalonej przynależności armijnej

Współrzędne : 49.60843,21.530957

2007 2007 2007

Łysa Góra cmentarz numer 9

Lokalizacja: kilkadziesiąt metrów od głównej drogi po południowej stronie

Pochowani: 10 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 14 armii Niemieckiej oraz 10 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.573488,21.563315

   

2007

2007

   

Wola Cieklińska cmentarz numer 10

Lokalizacja: przy skrzyżowaniu dróg Gorlice-Nowy Żmigród oraz Folusz-Jasło

Pochowani: 77 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 64 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.626614,21.38968

     

2007

     

Wola Cieklińska cmentarz numer 11

Lokalizacja: 300 m od szosy Gorlice - Nowy Żmigród po prawej stronie

Pochowani: 22 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 48 armii Niemieckiej oraz 44 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.626002,21.375604

2007

2007

2007

2007


Radocyna cmentarz numer 43

Lokalizacja: obok lokalnego cmentarza

Pochowani: 4 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 79 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.446254,21.370969

   

2007

2007

   

Długie cmentarz numer 44

Lokalizacja: po przejściu 150 m drogi do Wyszowatki, po prawej stronie

Pochowani: 37 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 208 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.471136,21.380925

 

2007

2007

2007

 

Lipna cmentarz numer 45

Lokalizacja: czarnym szlakiem od Schroniska Nadleśnictwa Gorlice w kierunku zachodnim

Pochowani: 54 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 99 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.475263,21.342044

2007 2007 2007 2007

Konieczna-Beskidek cmentarz numer 46

Lokalizacja: niebieskim szlakiem z Koniecznej, po osiągnięciiu granicy w lewo około 300 m

Pochowani: 164 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, 148 armii Rosyjskiej oraz 3 o nieustalonej przynależności armijnej

Współrzędne : 49.450802,21.301582

2007 2007 2007 2007

Konieczna cmentarz numer 47

Lokalizacja: mogiła zbiorowa za cerkwią

Pochowani: 18 żołnierzy armii Austro-Węgierskiej oraz 108 armii Rosyjskiej

Współrzędne : 49.456911,21.310802

   

2007

2007

   

I Okręg Nowy Żmigród cz.II

Spis alfabetyczny

Powrót do strony głównej